YOGA & MEDICIN

...

Yoga har använts som terapi i många traditioner sedan tusentals år tillbaka. Nu börjar intresset för yoga  att väx även inom den konventionella medicinen. Det är viktigt att skilja på yogiska teorier, och effekter av yoga som faktiskt kunnat bevisas med vetenskapliga metoder. Det går trots allt inte att sticka under stolen med att det är ganska intressant att se hur teorier som gamla yogis använt sig av sedan urminnes tid tillbaka nu faktiskt kan bevisas med dagens vetenskap. Många studier har gjorts de senaste åren, och mer och mer forskning tyder faktiskt på att yogan har en hel del läkande krafter. Jag har här samlat ett par av dessa studier. Jag vill poängtera att jag inte värderat eller validerat de resultat och metoder som använts, och jag tar inte ställning till vad som är absoluta sanningar och inte, det är upp till läsaren själv att avgöra.
Yoga används idag på vetenskapliga grunder på flera ställen i Sverige, Europa och USA inom den konventionella medicinen.

Yoga kan inte ta bort någon sjukdom, men, den kan definitivt göra livet lättare att leva oavsett vilken typ av ohälsa man lider av.

 

De effekter man faktiskt kunnat se av yogan innebär kortfattat:

- Ökad parasympatiska aktivitet
(Återhämtning och reperation av kroppens organ, sänkt nivå av stresshormon, sänkt puls och blodtryck och eventuellt minskad inflammation genom ökad vagal stimulering)

- Ökade nivåer av flera transmittorsubstanser och strukturell ombildning av hjärnan
(Bland annat dopamin, serotonin och GABA vilket kan ha en effekt på det allmänna välmående. Man har även sett ett flera områden i hjärnan ökar i storlek hos personer som mediterar regelbundet)

- Förbättrad kontakt mellan kropp och sinne
(Ökad förståelse för kroppens signaler, spänningstillstånd och tolkning av smärta.)

- Förbättrad acceptans och coping
(Gör det lättare att hantera sin sjukdom - avsett vilken sjukdom det är. Yoga är ett bra sätt att bli medveten om sina tankar, beteendemönster och känslor)

...

pretty nurse doing meditation isolated on white

YOGA PÅ RECEPT

Visste du att yoga kan skrivas ut på recept? Lider du av högt blodtryck, spänningstillstånd, smärta, nedstämdhet, sömnsvårigheter med mera så kan yoga vara värt att testa som en del i din behandling. Flera landsting erbjuder dessutom yoga på sina respektive enheter. Det går även att få yoga utskrivet på recept för att yoga på egen hand. Om du har ett recept på yoga erbjuder jag dig rabatterade priser på alla mina klasser och kurser.