Y O G A & M E D I C I N

 

...

Yoga har använts som terapi i många traditioner sedan tusentals år tillbaka. Nu börjar intresset för yoga och dess läkande krafter att uppmärksammas även inom den konventionella medicinen. Det är viktigt att skilja på yogiska teorier, och effekter av yoga som faktiskt kunnat bevisas med vetenskapliga metoder. Det går trots allt inte att sticka under stolen med att det är ganska intressant att se hur teorier som gamla yogis använt sig av sedan urminnes tid tillbaka nu faktiskt kan bevisas med dagens vetenskap. Många studier har gjorts de senaste åren, och mer och mer forskning tyder faktiskt på att yogan har en hel del läkande krafter. Jag har här samlat ett par av dessa studier. Jag vill poängtera att jag inte värderat eller validerat de resultat och metoder som använts, och jag tar inte ställning till vad som är absoluta sanningar och inte, det är upp till läsaren själv att avgöra.
Yoga används idag på vetenskapliga grunder på flera ställen i Sverige, Europa och USA inom den konventionella medicinen.

...

pretty nurse doing meditation isolated on white

YOGA PÅ RECEPT

Visste du att yoga kan skrivas ut på recept? Lider du av högt blodtryck, spänningstillstånd, smärta, nedstämdhet, sömnsvårigheter med mera så kan yoga vara värt att testa som en del i din behandling. Flera landsting erbjuder dessutom yoga på sina respektive enheter. Det går även att få yoga utskrivet på recept för att yoga på egen hand. Om du har ett recept på yoga erbjuder jag dig rabatterade priser på alla mina klasser och kurser. 

F O R S K N I N G

...

Läs om aktuella forskningsprojekt här.

...

namaste-hands

balansonline

B A L A N S – O N L I N E

Balans Online är ett internetverktyg som erbjuder dig Medicinsk Yoga direkt i din telefon, dator eller läsplatta. Om du registrerar dig på sidan har du fri tillgång till yoga, vart du vill - dygnet runt.