Just In Time

Projektet Just in TIME riktar sig till flickor 9-13 år (födda 2004-2008) med återkommande buksmärta.

Just nu rekryterar vi deltagare till studien ---> Är du intresserad av att vara med? Klicka här! 

 

...

 

Det övergripande syftet med studien är att utvärdera effekten av en intervention med dans och yoga. Rörelse och dans är ett stöd i att förbättra kroppskännedom och kroppsuppfattning, vilket i sin tur kan påverka självkänslan och därmed öka det psykiska välbefinnandet. Yoga är en väletablerad metod för stressreduktion, med huvudkomponenter som andning, fokuserad uppmärksamhet och avslappning. I barn- och ungdomsforskning har yoga visat sig vara effektiv i att minska ångest samt ångestrelaterade symptom och beteenden.

 

Interventionen genomförs i Örebro som gruppaktivitet två gånger i veckan under 8 månader. Aktiviteten startar efter skoltid och pågår 60 minuter/gång. Varje grupp består av
14-20 flickor och leds av två instruktörer (en/gång) med erfarenhet av att leda barngrupper i dans och/eller yoga. Stor vikt vid att skapa en tillåtande och trygg atmosfär i gruppen och locka fram rörelseglädje.

 

Flickorna i studien följs upp vid fem tillfällen. Den primära frågeställningen är om den upplevda buksmärtan sänkts genom en 8 månaders intervention med regelbunden dans och yoga hos flickor med återkommande buksmärta, mätt direkt efter interventionen jämfört med kontrollgruppen. Faktorer som självskattad hälsa, stress och psykiskt välmående, fysisk aktivitet och skolfunktion följs också. Vidare studeras de hälsoekonomiska aspekterna av interventionen. Förhoppningen är att hitta en enkel och kostnadseffektiv behandling för det utbredda problemet med återkommande buksmärta hos yngre flickor.

 

...

 

Lyssna på intervjun om Just In Time i "Forksarsnack" här!