IMG_2088

Yoga och kroppsuppfattning

”The present study demonstrates that participation in yoga is linked with feeling more connected with the body, more aware of the body’s needs, more physically empowered, and importantly, less inclined to engage in the process of externalising or objectifying the body. Furthermore, participation in yoga is shown here to be accompanied by a positive emphasis on health, fitness, and enjoyment. Yoga is thus an activity that can potentially facilitate and promote women and girls’ appreciation, respect, and enjoyment of their bodies.”

Ur artikeln, ”Yoga and positive body image : A test of the Embodiment Model” av L. Mahlo, och M. Tiggemann (länk här).

 

Jag blev väldigt glad när jag hittade den här artikeln som visar på hur yoga kan leda till en förbättrad självbild och kroppsuppfattning. Vilken relation vi har till vår egen kropp är en betydande faktor för hur vi tar hand om oss själva och vår hälsa. Ätstörningar kan ses som ett stort och ofta dolt problem  – inte minst bland ungdomarna och unga vuxna. Patienter som diagnostiseras med anorexi, bulimi eller någon annan ätstörningsdiagnos speglar bara toppen av ett stort isberg. Betydligt fler flickor och pojkar lider av mildare ätstörningar och ätstörningar UNS under någon period i livet, och alla dessa skulle må bra av att jobba på relationen till sin egen kropp.

 

Att träna på att vara närvarande i sin egen kropp, är en viktig faktor för att öva upp en bra självbild och en frisk kroppsuppfattning. Yoga är ett helt fantastiskt redskap för det här. I yogan praktiseras närvaro och självkännedom och stor vikt läggs på att skapa en god och sund relation till kroppen. Acceptans och tacksamhet är ytterligare två nyckelfaktorer som praktiseras flitigt i yogan och som kan leda till en mer sund relation med mer kärlek och mindre objektifiering med den egna kroppen.

 

I den här studien som gjordes i Australien, jämfördes kroppsuppfattningen hos personer som regelbundet utövade yoga med personer som inte utförde yoga. Precis som författarna själva hade förutspått, så visade yogadeltagarna en mer positiv kroppsuppfattning och kroppsmedvetenhet och mindre själv-objektifiering än de deltagare som inte utövade yoga. Resultaten var liktydiga ur både yogagruppen som utförde Iyengaryoga och de som utförde Bikramyoga jämfört med gruppen som inte utförde någon yoga alls.

 

Min erfarenhet av ätstörningsvården är att den traditionellt sätt fokuserar väldigt mycket på att bryta de negativa ätmönstrent, men inte på att bygga upp individens egen kroppsuppfattning och självkännedom – vilket tyvärr ofta är väldigt negativ hos patienter med en eller annan ätstörning. Jag håller fast vid min tro att det är viktigt att lyfta fram det friska vid behandling av patienter med ätstörningar. Självklart är det av högsta vikt att i det mest akuta skedet bryta den negativa energibalansen och få i patienterna mat och näring, men, för att verkligen bli frisk från en ätstörning på längre sikt behövs nog också någon form av behandling för att stärka kroppsuppfattningen och kroppsbilden. Det fanns ju något som utlöste den där ätstörningen, något som håller den vid liv, inte sant? Och även om det är själva svälten som är det farligaste vid ätstörningen, så är det kanske trots allt den negativa självbilden och självhatet som skapar mest ångest och lidande i längden? Om patienten inte får hjälp med att skapa en positiv självbild och relation till den egna kroppen efter tillfrisknandet från en ätstörning borde risken för att på nytt återinsjukna i ätstörningen vara betydligt större. Jag tror att yoga (och givetvis andra terapier som syftar till att skapa en god relation med kroppen) kan ha en väldigt viktig roll i behandlingen av ätstörningar. Mer och mer studier visar faktiskt på just detta, och yoga verkar vara i ropet på många kliniker som bedriver ätstöarningvård, både i Sverige och runt om i världen.

 

 

Ytterligare två helt rykande färska artiklar som belyser effekten av yoga vid behandling av patienter med ätstörningar finner ni här:

 

”Use of yoga in outpatient eating disorder treatment, a pilot” av A. Hall 2016 (länk)

och

”New possibilities in the prevention of Eating Disorders, the introduction of positive Body Image” av N. Piran 2015 (länk).

 

Fler artiklar om yoga och ätstörningar hittar ni i länkarkivet!

 

 

 

 

Kommentera