DSC_0777

A yoga state of mind

Det börjar bli allmänt känt att yoga leder till ökat välbefinnande, bättre koncentration, mindre stress och mindre ångest – det vill säga olika effekter på vår hjärna. Nu börjar också den medicinska och neurovetenskapliga forskningen att kartlägga vad som faktiskt händer i hjärnan, och vad som kan tänkas ligga bakom dessa effekter av yoga och meditation – åtminstone en liten del av dem!

När jag gjorde lite research inför kommande föreläsning om de medicinska effekterna av yoga hittade jag nyligen en fantastisk review artikel som sammanfattar många av de effekterna som yoga och meditation har på hjärnan.
Bland annat visar artikeln att:

– Yoga ökar alfa-vågor i hjärnan, detta innebär ett tillstånd av lugn och ro i hjärnan där tankarna blir klarare, minnet bättre och ångest och oro minskar.

– Yoga leder till bestående strukturella förändringar i hjärnan i bland annat grå substans och hippocampus

– Återigen, yoga leder till minskade nivåer av kortisol (vårt viktigaste stresshormon) och kan därmed motverka de negativa effekterna av långvarig stress både i hjärnan och i resten av kroppen

För den intresserade som vill läsa hela artikeln i sin helhet så går den att nå via Pubmed, länk här!

Kommentera